Legeskosten

Wat zijn legeskosten?

Legeskosten zijn in feite betalingen aan de overheid, met als doel gebruik te maken van de producten of diensten van de overheid.

Wat zijn bouwleges?

Bouwleges zijn betalingen aan de overheid. Die betalingen hebben betrekking op de bouw van een project. Pas wanneer een lokale overheid een bouwvergunning heeft afgegeven voor een bouwproject, mag de bouw beginnen. De verantwoordelijkheid voor het controleren en evalueren van bouwaanvragen ligt doorsnee bij de betreffende gemeente; een gemeentelijke controleur zal zich over uw bouwaanvraag buigen en bepalen of deze voldoet aan de lokale eisen en bepalingen.

Dit hele proces van controle van eisen en bepalingen kost de gemeente geld in de vorm van administratieve kosten, manuren en overhead. Deze kosten noemt men bouwleges en worden door de gemeente bij u verhaald.  De gemeente heeft hierbij het uitgangspunt dat gemaakte kosten gecompenseerd moeten worden, en gaan niet uit van winst hierbij.

Bouwleges zijn niet altijd duidelijk, zeker gezien het feit dat iedere gemeente zijn eigen berekeningen hanteert en er nog allerlei factoren zijn die mee kunnen spelen, zoals eventuele ontheffingen en de situatie op zich. De omvang en complexiteit van het bouwproject spelen ook een rol, evenals de voorspelde bouwkosten. De legeskosten van een bouwproject zijn dus afhankelijk van diverse factoren.

Maar bouwleges kunnen per gemeente vrij hoog zijn, waardoor ze voor de particuliere bouwer een hoge kostenpost kunnen zijn. Het is dus aan te raden om rekening te houden met de kosten van de bouwleges en deze tijdig mee te nemen in de kosten voor de bouw van de woning.

Heeft u een vraag over de legeskosten van uw bouwproject?  Neem contact op

legeskosten

Bouwleges en omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning is de meest voorkomende vergunning in bouwzaken.  Het is de formele toestemming die u krijgt van de overheid om iets te gaan doen. Het is een vergunning voor bouwen, milieu en ruimte. Bouwleges en omgevingsvergunning zijn aan elkaar verwant: tijdens het aanvragen van de omgevingsvergunning krijgt u te maken met de bouwleges. De leges verbonden aan een omgevingsvergunning (vroeger de bouwvergunning) zijn hierdoor vaak onoverzichtelijk. Zo rekent de gemeente Amsterdam alleen leges voor de bouwactiviteit zelf, en bijvoorbeeld niet voor een toetsing van de welstand. Bovendien rond de gemeente het bedrag ook niet af. Andere steden, zoals Den Haag, brengen wel kosten in rekening voor de toetsing van de welstand.

Legeskosten verschillen per gemeente

Zoals eerder benoemd verschillen de legeskosten per gemeente. De bouwvergunning/omgevingsvergunning valt namelijk onder de gemeentelijke leges. De legeskosten van de omgevingsvergunning/bouwvergunning verschillen dus, maar zijn altijd gebaseerd op de bouwkosten van het betreffende bouwplan. Enkele voorbeelden staan hieronder vermeld.

Alle data zijn op basis van een woning van 200.000 euro. Het bedrag betreft de legeskosten bij het aanvragen van de omgevingsvergunning ten tijde van het schrijven van dit artikel (2018).

 • Amsterdam: € 7.300, – euro (legesgrondslag: 200.000, – excl. BTW)
 • Den Haag: € 3.630, – euro (legesgrondslag: 242.000, – incl. BTW)
 • Eindhoven: € 7.408, – euro (legesgrondslag: 242.000 incl. BTW)

Hoe berekent u de legeskosten?

 • De legeskosten per gemeente kunnen dus enorm verschillen enorm. De legeskosten van de omgevingsvergunning kan men het beste even nakijken bij uw betreffende gemeente. Op veel gemeentelijke websites staan tabellen of rekentools waarmee men gemakkelijk de bouwleges kan berekenen.
 • De legeskosten berekenenis ook mogelijk via diverse online tools, maar wij geven u het advies de bron zelf te raadplegen: de gemeente dus.

leges kosten

Welke legeskosten hanteert mijn gemeente?

 1. Ga naar de website van ‘Waar Staat Je Gemeente’ 
 2. Vul in de zoekbalk de zoekterm: ‘leges’ in.
 3. Klik het 1e resultaat aan dat u vervolgens tegenkomt, vervolgens ziet u de omgeving afgebeeld.
 4. Ga links op zoek naar ‘leges’ met hieronder de term ‘omgevingsvergunning’.
 5. Vink de 3 verschillende soorten omgevingsvergunningen aan en scrol rechts naar de gemeente waar u wilt gaan wonen
 6. U krijgt een overzicht van de verschillende legeskosten per gemeente

Hoe kunt u de legeskosten zo laag mogelijk houden?

Gemeenten bepalen zelf de hoogte van de leges. Hieronder een aantal adviezen waar u op kunt letten om de legeskosten zo laag mogelijk te houden

 • Geeft u bij de vergunningsaanvraag alleen bouwkosten op voor onderdelen waarvoor een vergunning nodig is of om het bouwplan te toetsen aan Bouwbesluit 2012.
 • Kosten voor vergunningsvrije bouwwerken of kosten voor renovatie hoeven niet ingevuld te worden
 • Geef bouwkosten op exclusief BTW
 • Om bouwkosten te toetsen aan een ondergrens worden er in gemeenten vaak eenheidsprijzen per m2 of per m3 gehanteerd. Houdt u zich aan deze eenheidsprijzen bij de opgave van uw bouwkosten. In uitzonderlijke gevallen vallen de gemeentelijke eenheidsprijzen hoger uit dan de echte daadwerkelijke kosten. Geeft u dit al tijdens het vergunningsproces reeds aan.
 • Voeg uw bouwkostenberekening toe aan de aanvraag

Zijn de legeskosten aftrekbaar?

Men denkt regelmatig dat de leges van een bouwvergunning aftrekbaar zijn, maar dit is niet het geval. De leges van een bouwvergunning vallen onder de kosten van onderhoud en verbouwing en zijn niet aftrekbaar.  Feitelijk zijn leges de kosten voor het verkrijgen van de woning (en dus niet de kosten van de hypotheek).

Wanneer moet men leges betalen voor een omgevingsvergunning?

Een omgevingsvergunning is niet altijd nodig. Pas wanneer er een omgevingsvergunning nodig is, dient u hier ook voor te betalen. Maar het kan voorkomen dat men mag bouwen zonder dat hier een vergunning voor nodig is. Als er geen omgevingsvergunning nodig is, houdt dat natuurlijk ook automatisch in dat men geen leges hoeft te betalen.

Het kan ook voorkomen dat een deel van het bouwproject vrij is van vergunningen, terwijl een ander deel dit niet is (beiden moeten wel afzonderlijke bouwwerken zijn).   In dat geval worden de bouwkosten van het vrije deel afgetrokken van het belaste deel, waardoor de hoogte van de bouwleges lager uitvalt.

leges kosten

Neem uw legeskosten mee in de bouwkosten

Wij adviseren u altijd om vooraf uw gemeente te raadplegen om uit te zoeken of er al dan niet bouwleges betaald moeten worden. Het is aan te raden in de komende bouwkosten leges mee te nemen, dit voorkomt onaangename verrassingen.

Bezwaar maken tegen de hoogte van de bouwleges

Vindt u het bedrag van de bouwleges te hoog, dan kunt u daarvoor in bezwaar gaan. U heeft 6 weken de tijd voordat de aanslag onherroepelijk wordt. U dient bij het bezwaarschrift een goede begroting te overleggen. Bij de beoordeling van het bezwaar wordt marktconform gekeken naar de bouwkosten en naar nieuwbouwprijzen.

Toekomst legeskosten

Door de toekomstige invoering van de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen verwacht men dat de toetsende en controlerende werkzaamheden van de gemeente naar de commerciële markt verschuiven. Met als gevolg minder uren en minder inspanning door gemeentewerkers. De verwachting is dan ook dat onkosten voor leges in de toekomst zullen dalen.

Meer informatie?

Laat u ook een eigen huis bouwen, of heeft u daarvoor plannen en wilt u meer informatie? Wij helpen u graag! Wij hebben jarenlange ervaring als bouw-consulting bureau, waar bouw en ontwerp samenkomen voor het beste resultaat.

Wij beantwoorden niet alleen graag uw vragen, maar vertellen ook graag wat we voor uw project kunnen betekenen!

Wilt u meer weten over ons, of bent u benieuwd wat voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op!

Neem contact op