Sonderingsonderzoek

De belangrijke rol van sonderen bij de bouw van een huis.

Als u gaat bouwen, is het belangrijk te weten wat de draag- en kleef kracht van de grond onder u huis is. Sonderen is een technische term. Sonderen betekent het meten van de draag- en kleef kracht van de grond.

Sonderen is nodig om een  bouwkundige en constructieve berekening te kunnen maken voor de fundering en eventuele heipalen van uw toekomstige huis.

Sonderingsonderzoek

Is de grond stevig genoeg om er een huis op te bouwen?

Sonderen is in Nederland een onderdeel voor het aanvragen van de omgevingsvergunning.
U wilt toch ook weten of de grond stevig genoeg is voor de bouw van uw droomhuis?

Middels een sondering onderzoek  weet hoe de grond gesteldheid is, hierdoor kunnen we het risico op onderstaande beperken:

  • Gescheurde gevels
  • Verzakte fundering
  • Andere constructiefouten

Als uw architect u een sondering adviseert en u weigert dit, is het hierdoor niet mogelijk om een omgevingsvergunning te verkrijgen.

sonderingsonderzoek voorbeeld

Stabiele grond

Niet overal in Nederland is de grond stabiel en schoon genoeg om een gewone fundering te storten en daarop te bouwen. Als toekomstige huiseigenaar heeft u er baat bij als uw gekochte grond schoon en stevig genoeg is om uw huis op te bouwen.

Wanneer u uw huis wilt laten bouwen door Goedkoophuisbouwen, dan is de sondering erg belangrijk om te weten. Zonder een sonderingsonderzoek voorafgaand aan de bouw van uw huis wordt er niet gestart met de bouw. Zodra er een sonderingsonderzoek heeft plaatsgevonden kan de mechanische weerstand worden gemeten van de grond. Bij een sondering wordt er met speciale apparatuur gemeten waar de harde zandlaag zich bevindt. Op de harde zandlaag komen de funderingspalen te staan waar de nieuwe fundering van uw huis op gedragen wordt.  Het kan ook zijn dat er op een meter diepte een harde kleilaag zich bevindt, een kleilaag die geen water doorlaat. Dan zou een huis later veel last van vocht krijgen. Voor de constructeur is het belangrijk te weten hoe de sondering is en hoe de fundering plaats moet gaan vinden.

Dankzij de sondering is het duidelijk waar en hoe diep de palen geslagen moeten worden. Dit is bouwkundig belangrijk, maar dit heeft ook invloed op de begroting. Hoe dieper de palen de grond in geslagen worden hoe hoger de kosten worden. Onze constructeur rekent dit allemaal door. De begroting van het funderingsherstel kan dus positief of negatief uitvallen na de sondering en het constructieadvies.

Sondeer voertuig_sonderingsonderzoek

Hoe werkt een sonderingsonderzoek bij goedkoophuisbouwen?

Goedkoophuisbouwen werkt zowel met een sondeerwagen of een sondeerrups.

  • In de sondeerwagen staat een hydraulische pers. Deze pers drukt de sondeerstaven de grond in.
  • De sondeerconus wordt vervolgens met een snelheid van 2 cm per seconde de grond in gedrukt.
  • Men krijgt daarna data door over de vastheid van de grond. Vervolgens wordt het draagvermogen van de grond bepaald.
  • Het sonderingsrapport wordt vervolgens opgemaakt.

Mini_Sondeerrups_Sonderingsonderzoek

Constructieadvies door Goedkoophuisbouwen

Op basis van het sonderingsonderzoek kan de constructeur van Goedkoophuisbouwen een constructie advies geven voor de werkwijze van het eventuele funderingsherstel. Het constructie advies is noodzakelijk om een bouwvergunning te kunnen aanvragen. Een sonderingsonderzoek is dus altijd nodig in het proces van funderingsrapport.

Soms bestaat de ondergrond van uw huis uit meerdere grondlagen. Zijn de onderste grondlagen afwijkend van de bovenste grondlaag dan noemt men dit “stuit”. Vooral in het geval van “stuit” is het belangrijk dat er een nauwkeurig sonderingsonderzoek wordt gedaan. De kosten van een sonderingsonderzoek zijn rond de 870 euro incl. btw. Hiervoor ontvangt u 2 sonderingen, 1 kleefmeting en een NAP meting.

Een sonderingsrapport is verplicht bij een vergunningsaanvraag

Een sonderingsrapport wordt (meestal) opgevraagd door de Gemeente bij een vergunningsaanvraag voor een bouw met een omvang vanaf ongeveer vijftig vierkante meter. Soms ook wel voor een kleinere bouw of aanbouw. Als er op bepaalde plaatsen binnen de Gemeente minder draagkrachtige grond voorkomt, vraagt de Gemeente een sonderingsrapport op.

Wanneer een sondering positief uitvalt en de grond in draagkrachtige staat blijkt te verkeren, dan is het positieve gevolg hiervan dat er minder beton of metaal nodig is bij de bouw.

Wanneer u geen sonderingsonderzoek aanvraagt tegen het advies van de aannemer in, kan uw vergunningsaanvraag door de Gemeente geweigerd worden, vanwege het ontbreken van het grondonderzoek.

Situering sonderingsonderzoek

Een Schoonsgrondverklaring is steeds vaker (ook) noodzakelijk

Bij deze sondering wordt de grond onderzocht op vervuiling. Dit kan ontstaan zijn door vervuiling van vroegere bedrijven, landbouwgif, stortplaatsen, een slopersbedrijf of asbest. Die verontreiniging kan over allerlei mogelijke gevaarlijke stoffen gaan. Bij een milieutechnisch onderzoek wordt zelden op grote diepte onderzoek gedaan, omdat er dieper dan zes meter gewoonlijk geen verontreiniging te vinden is.

 

situatie sonderingsonderzoek bouwvlak

Wat wordt er gemeten bij een sonderingsonderzoek?

  • De draagkracht van de grond
  • De kleefkracht van de grond
  • De NAP hoogte

Sonderingsonderzoek Lagen

Neem het zekere voor het onzekere

Wie de grond niet vertrouwt of niet zeker is van de zuiverheid van de grond, doet er goed aan om het zekere voor het onzekere te nemen. Daarnaast is het verstandig om even na te vragen of een grondonderzoek (schoonsgrond verklaring) noodzakelijk is voor de vergunningsaanvraag.

Wilt u meer weten over dergelijke sonderingsonderzoeken?
Neem vrijblijvend contact op met Goedkoophuisbouwen.